11/28/2017 - 15:55

V rámci edice Věda kolem nás právě vyšla informační brožura o projektu GORAZD, kterou pro vás připravili členové řešitelského týmu F. Čajka, M. Chromá, V. Knoll, Š. Pilát a K. Spurná. V brožuře najdete informace o projektu a jeho cílech, o technickém způsoby jeho řešení, seznámíte se též se slovníky do projektu zahrnutými, s jejich stručnou historií, se způsobem jejich digitalizace i s výhledy jejich budoucího rozvoje. Na obálce nechybí základní informace o Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., jeho leckdy pohnutých dějinách a současné činnosti a projektech.

Brožuru si můžete zdarma vyzvednout v knihovně Slovanského ústavu, nebo je volně ke stažení zde.

K disposici je též anglická a ruská verze brožury.

11/22/2017 - 13:59

V rámci projektu Gorazd jsme vytvořili a zpřístupnili novou webovou aplikaci, která umožňuje automatický převod hlaholských a cyrilských číselných znaků do arabských číslic a naopak, generovány jsou též slovní názvy číslovek. V hlaholici je možné číselné hodnoty generovat do 5 999, v cyrilici dokonce až do 9 999 999 999. Aplikace je k dispozici pod volnou licencí Creative Commons BY-NC 3.0. Na vzniku aplikace se podíleli Martin Rybenský a Štefan Pilát, s překladem do angličtiny pomohl Vladislav Knoll.

Převodník staroslověnských číslovek je dostupný na adrese: http://prevodnik.gorazd.org:8081

09/19/2017 - 10:40

Ve čtvrtek 26. dubna se v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, 110 00 Praha 1) uskuteční workshop Staroslověnština v digitálním věku, jehož cílem bude prezentace dosažených výsledků digitalizace staroslověnských slovníků zahrnutých do projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny a porovnání způsobu jejich zpracování s obdobnými projekty elektronických historických slovníků.

Stáhnout přihlášku zde.

04/27/2017 - 10:16

Projekt GORAZD bude v pátek 5. května představen na Byzantologickém dni, který pořádá Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., pod záštitou Českého národního byzantologického komitétu.

Stránky