Bibliografie projektu Gorazd

2022

2021

2020

  • Pilát, Štefan: Elektronický slovník jazyka staroslověnského - perspektivy dalšího vývoje. Bohemica Olomucensia. Linguistica 2020, 74-90

2019

2018

2017

2016

  • Pilát, Štefan: Projekt GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. In: Čajka, F., Černý, M. (ed.): Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR 2016, 117-126.