Databáze Řecko-staroslověnského indexu

Jedná se o databázi postavenou na základě srovnání lexika staroslověnských překladových textů s jejich řeckými předlohami. To umožňuje hlubší vědecký rozbor staroslověnské slovní zásoby, výzkum překladové techniky a vhled do problematiky textologické. Základem této databáze bude lexikální materiál, který vznikl v Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., pro Řecko-staroslověnský index, přičemž v průběhu projektu budou pro databázi zpracována hesla v rozsahu doposud vydaného prvního dílu s předpokladem budoucího doplňování materiálu z dílů následujících. Hesla v rozsahu prvního dílu budou v databázi postupně propojována se souvisejícími hesly databáze Slovníku jazyka staroslověnského.

Databáze bude zpřístupněna veřejnosti do konce roku 2020.