Řecko-staroslověnský index

Elektronická verze Řecko-staroslověnského indexu byla vytvořena v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (projekt byl realizován v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, DG16P02H024, 2016-2020). Jedná se o specializovanou veřejnou databázi, která obsahuje vydaný I. díl Řecko-staroslověnského indexu (ŘSI, Praha 2014). Ten je vědeckou lexikografickou příručkou postavenou na základě srovnání lexika staroslověnských překladových textů s jejich řeckými předlohami. To umožňuje hlubší vědecký rozbor staroslověnské slovní zásoby, výzkum překladové techniky a vhled do problematiky textologické. Materiálovým východiskem staroslověnské památky zařazené do Slovníku jazyka staroslověnského (SJS), které mají řeckou předlohu.

Elektronická verze Řecko-staroslověnského indexu je zpřístupněna pomocí pokročilého prezentačního prostředí Gulliver (vyvíjeného firmou AiP Beroun, s. r. o.) společně s Elektronickým slovníkem jazyka staroslověnského a Slovníkem nejstarších staroslověnských památek. To umožňuje pokročilé vyhledávací a filtrovací funkce a také vytváření a správu uživatelských kolekcí napříč integrovanými slovníky. Z citovaných staroslověnských ekvivalentů je též možné přistupovat k heslům Slovníku jazyka staroslověnského.

Přístup do databáze: http://gorazd.org/gulliver

© 2020, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.