Slovanské historické slovníky online

Obecně slovanské

Staroslověnština/Církevní slovanština

Staroslověnština, raná a střední církevní slovanština s koexistujícími varietami

Raná nová církevní slovanština

Nová církevní slovanština

Čeština

Slovenština

Polština

Lužická srbština a kašubština

Ukrajinština a běloruština

Etymologické slovníky

Ruténština

Ruština

Bulharština a makedonština

Bosenština, chorvatština, srbština

Slovinština