Generátor hesel

Generátor hesel umožní generovat hesla podle uživatelem definovaných pravidel. Díky tomu bude možné automatizovaně vytvářet hesla různé hloubky a struktury z výchozího nestrukturovaného textu, který bude získán např. zpracováním tištěného materiálu pomocí technologie OCR nebo přímým importem z textového souboru. Díky tomu bude možné provádět digitalizace výkladových či encyklopedických slovníků bez nutnosti přepisu jednotlivých hesel lidskou silou, což výrazně zefektivní a urychlí převod takových publikací do strukturované digitální podoby.

Software bude k disposici do konce roku 2018.