Archív staroslověnské lístkové kartotéky

V rámci této databáze bude archivována a postupně zpřístupňována světově unikátní lístková kartotéka obsahující záznamy o výskytech všech slov v staroslověnských památkách. Jedná se celkově zhruba o 1 600 000 částečně oboustranných lístků. Kartotéka je rozdělena do tří základních částí:

1)     kartotéka staroslověnského lexika (zhruba 1 000 000 lístků);

2)     kartotéka řecko-staroslověnská (zhruba 500 000 lístků);

3)     kartotéka latinsko-staroslověnská (zhruba 100 000 lístků).

Kartotéka staroslověnského lexika bude muset být digitalizována, kartotéky řecko-staroslověnská a latinsko-staroslověnská již byly zdigitalizovány. Tato specializovaná veřejná databáze bude v prezentačním systému postupně zpřístupňována podle projektů z ní vycházejících: kartotéka staroslověnského lexika bude přístupná z databáze Slovníku jazyka staroslověnského, kartotéka řecko-staroslověnská bude zpřístupněna po dokončení Řecko-staroslověnského indexu a latinsko-staroslověnská po vytvoření plánovaného Latinsko-staroslověnského indexu.

Databáze bude zpřístupněna veřejnosti do konce roku 2020.