Archív staroslověnské lístkové kartotéky

Specializovaná veřejné databáze Archív staroslověnské lístkové kartotéky byla vytvořena v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (projekt je realizován v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, DG16P02H024, 2016-2020).

Databáze obsahuje naskenované kartotéční lístky, na jejichž základě vznikl Slovník jazyka staroslověnského (SJS). Tyto lístky obsahující záznamy o výskytech všech slov v staroslověnských a církevně slovanských památkách, které byly zařazeny do slovníku. Databáze obsahuje 841 362 obrazových souborů. Do databáze byla zařazena původní excerpce. Památky, které byly excerpovány později pro dodatky k SJS, prozatím do databáze zařazeny nejsou, dokud nebudou do slovníku doplněny.

Kartotéční lístek standardně obsahuje lemma v normalizované podobě s určením slovního druhu a příp. typ deklinace či konjugace, zkratku památky s přesnou lokací výskytu a příp. uvedení biblického verše, řecký nebo latinský ekvivalent, překlad do češtiny, citaci daného místa s kontextem, citace originální textu, pokud se jedná o překlad, a případné varianty daného místa v jiných opisech. Menší část lístků je oboustranná.

Databáze je strukturovaná podle fyzického členění kartotéky do tří skříní a 145 zásuvek, z nichž každá obsahuje v průměru 5000 lístků. Zásuvky jsou průběžně číslované a popsané lemmatem nacházejícím se na prvním a posledním lístku. Dále jsou orientačně členěny podle lemmat na každém tisícím lístku.

Název každého obrazu má unikátní kód, z nějž první tři znaky označují skříň (SS1 – SS3), údaj za pomlčkou označuje pozici zásuvky ve skříni (čísla pozici vertikální, velká písmena pozici horizontální), následující číslo udává pořadí lístku v zásuvce. Přední strany jsou označeny malým písmenem a za pořadovým číslem, zadní strany lístku malým písmenem b.

Přístup:
Pomocí aplikace Prohlížeč staroslověnské lístkové kartotéky, která je dostuoná na adrese http://gorazd.org/kartoteka.

Systémové požadavky:
Webový prohlížeč s podporou JavaScriptu a kaskádových stylů.

© 2020, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.