Slovník pro OCR rozpoznávání staroslověnštiny

V rámci realizace projektu bude vyvinuta speciální metoda pro OCR zpracování tištěných staroslověnských textů, přičemž bude vyvinut a zveřejněn balíček specializovaných nástrojů, které umožní tuto metodu uplatnit dalším uživatelům po-mocí nejrozšířenější OCR aplikace ABBYY FineReader od verze 9 a novějších. Součástí tohoto balíčku nástrojů bude definice staroslověnštiny jako uživatelského jazyka, návod k použití a ze-jména nově vytvořený specializovaný Slovník pro OCR rozpoznávání staroslověnštiny, který vznikne na základě materiálu zpracovaného v rámci projektu a který bude uživatelům zpřístupněn jako samostatná specializovaná veřejná data-báze.

Nástroje budou k disposici do konce roku 2020.