Databáze Slovníku nejstarších staroslověnských památek

Jedná se o lexikální databázi omezenou na tzv. staroslověnské kanonické památky 10.-11. století, které zachycují lexikální materiál nejbližší původnímu cyrilometodějskému jazyku. Základem této databáze bude lexikální materiál, který vznikl ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i. pro Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) a který byl při přípravě doposud nerealizovaného druhého vydání výrazně doplněn a revidován.

V rámci těchto prací byl doplněn materiál z nově nalezených kanonických památek a pro zpřístupnění mezinárodnímu prostředí byly přidány anglické překlady významů staroslověnských slov. Pro zpřístupnění českému prostředí a zvláště studentům českých vysokých škol budou nově výklady a slovníkový aparát k jednotlivým heslům přeloženy do češtiny. Tato databáze bude po naplnění obsahovat zhruba 10 500 slovníkových hesel s výklady. Hesla této databáze budou postupně propojována s hesly v databázi Slovníku jazyka staroslověnského, čímž získá uživatel možnost snadného srovnání u obou způsobů zpracování.

Databáze bude zpřístupněna veřejnosti do konce roku 2020.