Slovník nejstarších staroslověnských památek

Slovník nejstarších staroslověnských památek byl vytvořen v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (projekt byl realizován v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, DG16P02H024, 2016-2020). Jedná se o specializovanou veřejnou databázi, jejímž základem je jednosvazkový slovník Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков), který vznikl spoluprací českých a ruských paleoslovenistů (Moskva 1994, dotisk 1999). Tento slovník vychází z materiálu staroslověnské lístkové kartotéky uložené Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., zahrnuje však pouze kanonické staroslověnské památky 10. – 11. století a používá zjednodušený model citování staroslověnských dokladů. Svou koncepcí je tak vhodný jako příruční slovník určený vedle odborné veřejnosti též studentům vysokých škol a laikům.

Ve své elektronické podobě vychází Slovník nejstarších staroslověnských památek z doposud nerealizovaného druhého vydání, při jehož přípravě byl výrazně doplněn a revidován. V rámci těchto prací byl doplněn materiál z nově nalezených kanonických památek a pro zpřístupnění mezinárodnímu prostředí byly přidány anglické překlady významů staroslověnských slov. Pro zpřístupnění českému prostředí a zvláště studentům českých vysokých škol byly výklady a slovníkový aparát k jednotlivým heslům přeloženy do češtiny. Elektronická podoba slovníku obsahuje více než 11 500 heslových statí.

Elektronická verze Slovníku nejstarších staroslověnských památek je zpřístupněna pomocí pokročilého prezentačního prostředí Gulliver (vyvíjeného firmou AiP Beroun, s. r. o.) společně s Elektronickýcm slovníkem jazyka staroslověnského a Řecko-staroslověnským indexem (I. díl). To umožňuje pokročilé vyhledávací a filtrovací funkce a také vytváření a správu uživatelských kolekcí napříč integrovanými slovníky.

Přístup do databáze: http://gorazd.org/gulliver

© 2020, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.