Digitální sbírky církevněslovanských rukopisů a starých tisků

Bělorusko

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Faksimile

Edice

Česká republika

  • Manuscriptorium (rukopisy a staré tisky Národní knihovny ČR a dalších, i zahraničních institucí)

Chorvatsko

Egypt

Francie

Izrael

Litva

Makedonie

Moldavská republika

Německo

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Faksimile

Edice

Nová (současná pravoslavná) církevní slovanština

Slovinsko

Spojené státy

Srbsko

Ukrajina

Faksimile

Edice

Vatikán

Velká Británie