Digitální sbírky církevněslovanských rukopisů a starých tisků

Bulharsko

Faksimile

Edice

Česká republika

  • Manuscriptorium (rukopisy a staré tisky Národní knihovny ČR a dalších, i zahraničních institucí)

Chorvatsko

Egypt

Francie

Izrael

Litva

Makedonie

Moldavská republika

Německo

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Faksimile

Edice

Nová (současná pravoslavná) církevní slovanština

Slovinsko

Srbsko

Ukrajina

Faksimile

Edice

Vatikán

Velká Británie