Pravidla a podmínky

Zpracování osobních údajů
 
Udělujete tímto souhlas Slovanskému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., se sídlem Valentinská 1, 110 00 Praha 1, IČ: 68378017 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 • Uživatelské ID
 • E-mail 
E-mail je nutné zpracovat pro potřeby zaslání zapomenutého hesla a upozorňování na novinky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo e-mailu na adresu gorazd@slu.cas.cz
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
 • zpracovatel AiP Beroun s.r.o., se sídlem Talichova 807, 266 01, Beroun, IČ: 25778943 (Poskytovatel softwaru k projektu„GORAZD“),
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 •