Staroslověnština na české klávesnici

Program Staroslověnština na české klávesnici byl vytvořena v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (projekt je realizován v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, DG16P02H024, 2016-2020).

Jedná se o softwarový nástroj, který umožní přidat staroslověnské (cyrilské) rozložení kláves do systému Windows. Rozložení je kláves je vytvořeno na základě české klávesnice a je tak pro českého uživatele intuitivně použitelné. Vedle základní sady znaků staroslověnské cyrilice umožňuje zápis řady grafických variant a speciálních znaků a nadřádkových písmen, což z této klávesnici vytváří vhodný nástroj pro vědecký přepis staroslověnštiny a tvorbu edic staroslověnských a církevněslovanských textů.

Přístup:

Staroslověnština na české klávesnici 1.0

Návod k použití:

  1. Rozbalte stažený balíček a spusťte soubor setup.exe, který vás provede zbytkem instalace.
  2. V ovládacích panelech Windows přiřaďte k jazyku "čeština" klávesnici "Staroslověnština na české klávesnici".
  3. K přepínání české a staroslověnské klávesnice si můžete zvolit klávesovou zkratku.

Základní rozložení kláves

Mrtvá klávesa „j“
j + а = ꙗ j + А = Ꙗ
j + е = ѥ j + Е = Ѥ
j + и = ꙇ j + И = Ꙇ
j + і = ї j + І = Ї
j + у = ю j + У = Ю
j + ꙑ = ы j + Ꙑ = Ы
j + ѫ = ѭ j + Ѫ = Ѭ
j + ꙋ = ꙕ j + Ꙋ = Ꙕ
j + ѧ = ѩ j + Ѧ = Ѩ
j + ꙙ = ꙝ j + Ꙙ = Ꙝ
j + ѣ = ꙓ j + Ѣ = Ꙓ
j + г = ѓ j + Г = Ѓ
j + к = ќ j + К = Ќ
j + т = ћ j + Т = Ћ
j + д = ђ j + Д = Ђ
j + [SPACE] = й

Shift

Mrtvá klávesa „J“
J + а = я J + А = Я
J + е = э J + Е = Э
J + о = ё J + О = Ё
j + і = ї j + І = Ї
J + [SPACE] = Й j

AltGr (pravý Alt)

AltGr (pravý Alt) + Shift

Nadřádková písmena

Systémové požadavky:

Operační systém Microsoft Windows 7 a novější.

Autor:

PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.

© 2020, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.