Linka pro editaci a restrukturalizaci hesel

Linka pro editaci a restrukturalizaci hesel umožní efektivní prohlížení a opravu výsledků zpracovaných Generátorem hesel včetně zobrazení obrazových originálů (pokud text vznikl pomocí technologie OCR) a také tvorbu zcela nových hesel, tudíž bude tento software použitelný také nezávisle na Generátoru hesel a může tak sloužit jako nezávislý redakční systém pro tvorbu nových výkladových či encyklopedických slovníků. Umožní též propojování hesel s prameny uvnitř i vně systému, hesla jedné databáze tak budou propojitelná s hesly v dalších souvisejících databázích, stejně tak s dalšími relevantními materiály, jako jsou např. obrazové přílohy nebo kartotéční lístky. Tento software také umožní k heslům uloženým v jednotlivých databázích znovu přistupovat, editovat jejich obsah a měnit jejich strukturu.