Staroslověnština v digitálním věku

Ve čtvrtek 26. dubna se v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, 110 00 Praha 1) uskuteční workshop Staroslověnština v digitálním věku, jehož cílem bude prezentace dosažených výsledků digitalizace staroslověnských slovníků zahrnutých do projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny a porovnání způsobu jejich zpracování s obdobnými projekty elektronických historických slovníků.

Stáhnout přihlášku zde.

Česky