Informační brožura o projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny

V rámci edice Věda kolem nás právě vyšla informační brožura o projektu GORAZD, kterou pro vás připravili členové řešitelského týmu F. Čajka, M. Chromá, V. Knoll, Š. Pilát a K. Spurná. V brožuře najdete informace o projektu a jeho cílech, o technickém způsoby jeho řešení, seznámíte se též se slovníky do projektu zahrnutými, s jejich stručnou historií, se způsobem jejich digitalizace i s výhledy jejich budoucího rozvoje. Na obálce nechybí základní informace o Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., jeho leckdy pohnutých dějinách a současné činnosti a projektech.

Brožuru si můžete zdarma vyzvednout v knihovně Slovanského ústavu, nebo je volně ke stažení zde.

K disposici je též anglická a ruská verze brožury.

Česky