Předběžný program workshopu Staroslověnština v digitálním věku