02/07/2017 - 12:54

Práce na projektu běží podle plánu. V současné době máme vykorigovaná hesla celého prvního dílu SJS, a začali jsme do nich zanášet Dodatky a angličtinu. Paralelně s tím korigujeme hesla druhého dílu SJS a dolaďujeme databáze Řecko-staroslověnského indexu a Slovníku nejstarších staroslověnských památek. 

11/08/2016 - 07:57

Vítáme Vás na nově spuštěných stránkách projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. Práce na projektu byly zahájeny v březnu letošního roku a právě zde se můžete dovědět více o připravovaných databázích a výstupech. V současné době naplňujeme databázi Slovníku jazyka staroslověnského hesly prvního dílu slovníku (písmena А-И). O dalších aktualitách Vás budeme informovat na tomto místě a také na Facebooku

Ukázka naší práce v Lince pro editaci a restrukturalizaci hesel:

Stránky