Postup prací

Práce na projektu běží podle plánu. V současné době máme vykorigovaná hesla celého prvního dílu SJS, a začali jsme do nich zanášet Dodatky a angličtinu. Paralelně s tím korigujeme hesla druhého dílu SJS a dolaďujeme databáze Řecko-staroslověnského indexu a Slovníku nejstarších staroslověnských památek. 

Česky