Elektronické slovníky jsou k dispozici!

Právě byl spuštěn přístup k digitální slovníkům staroslověnštiny na této stránce gorazd.org. Můžete se k nim dostat po kliknutí na na příslušný slovník v Navigaci nebo přímo v prezentačním prostředí Gulliver . Zároveň je k dispozici kompletní staroslověnská kartotéka.

Česky