Bibliography of the Gorazd Project

2019

  • Knoll, Vladislav: Gorazd: An Old Church Slavonic Digital Hub. In: Miltenova, Anissava et al. (ed.): Digital and Analytical Approaches to the Written Heritage.Sofia 2019, 114-128.
  • Knoll, Vladislav: Lexicografia slavonă şi slava veche şi intrarea ei în era digitală. Studii şi cercetări lingvistice 70, 2019, 1, 74-87.

2018

2017

2016

  • Pilát, Štefan: Projekt GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. In: Čajka, F., Černý, M. (ed.): Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR 2016, 117-126.