Nahlédněte do staroslověnských a církevněslovanských rukopisů

Zveme Vás na virtuální výstavu nejvzácnějších slovanských rukopisů, kvůli nimž navštívíme postupně několik známých sbírek, které zprostředkovávají své poklady na internetu.

Rukopisy si můžete samozřejmě prohlížet dle libosti, ale chcete-li si svoji prohlídku zpestřit, pokuste se splnit úkoly, které se k jednotlivým památkám váží.

Přejeme Vám ničím nerušený zážitek. Pro vstup do rukopisu stiskněte jeho název.

Zastávka první: Národní knihovna Ukrajiny v Kyjevě

KYJEVSKÉ LISTY

 • Nejstarší staroslověnský rukopis, který může být jedinou originální dochovanou velkomoravskou památkou (9. či 10. století). Je psán nejstarším typem hlaholice. Obsahuje deset krátkých mší podle římského ritu.

  • Všimněte si, že na prvních stránkách si knihovníci sepsali pomůcku ke čtení rukopisu. Umíte-li azbuku, může pomoci také vám.
  • Stránka 10 (je naskenována obráceně) je psána jinou rukou a je nejspíše z Chorvatska 12. století.
  • Na stránce 21 objevte v levém rohu hvězdičku a u ní červený nápis: Mĭšě o vǔsěchǔ nebesĭskǔchǔ silachǔ Co to asi může znamenat?
  • Zkuste identifikovat jednotlivá písmena nápisu a všimněte si diakritického znaménka nad o. Jedná se o nápodobu řecké diakritiky. Poznáte, které písmeno znázorňuje iniciála pod hvězdičkou, vypadající jako hradba?

  Zastávka druhá: Ruská národní knihovna v Petrohradě

  ZOGRAFSKÉ ČTVEROEVANGELIUM

 • jeden z nejstarších rukopisů (snad přelom 10. a 11. století) z území bývalé První bulharské říše, kam se uchýlili žáci Cyrila a Metoděje po vyhnání z Moravy.

  • Všimněte si lidského oka na hlaholské iniciále Z
  • V rukopise se nachází ještě dvě takové iniciály s lidskýma očima, vždy na začátku textu evangelia (začátek prvního, Matoušova se nedochoval. Zkusíte je nalézt? Napovíme, že jsou na listu 131 a 225.
  • Pokuste se nalézt zobrazení ptáků na listu 52
  • listy 41-57 obsahují dvě vrstvy textu, které jsou mladší než zbytek rukopisu. Pod horní, viditelnou vrstvou z přelomu 11. a 12. století, která doplňuje ztracenou část evangeliního textu je vyškrabaný starší text z 11. století, obsahující výbor s evangelií (tzv. evangeliář).

  Zastávka třetí: Vatikánská knihovna

  ASSEMANŮV EVANGELIÁŘ

 • Legendární Vatikánská knihovna skrývá nejedno tajemství. Jeden z prastarých kodexů, snad z přelomu 10. a 11. století, se sem dostal v roce 1736 z jednoho z jeruzalémských klášterů.

  • Všimněte si drobných čísel, napsaných na pravé straně pravých stránek. Jedná se o čísla listů neboli folií. Líc je označován písmenem r (recto), rub písmenem v (verso).
  • Velice častou iniciálou je písmeno V (znamená skutečně i naši předložku), které se v hlaholici podobá tomu latinskému. Všimněte si, jak různě ho iluminátor zpracoval.
  • Pokuste se najít co nejvíce typů této iniciály. Napovíme, že již na začátku v tomto písmenu naleznete schovány lidské tváře, "koláče", případně z tohoto písmena něco vylézá.
  • všimněte si rukoou nesoucí nápisy v cyrilici na stranách 150v a 151r, obsahují astrologické poselství.